Zatwierdzony: 2013.08.22. 13:51:21 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.22. 13:50:54 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14686

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW, dot. zad. pn.: Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt MUZEUM BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-ZO-033/13

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

 
Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”.
- Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013
 oraz wyemitowanie spotu w telewizji i czterech portalach internetowych
NR SPRAWY MR-AG-ZO-033/13 
 
Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące wyprodukowania spotu i filmu promującego projekt „Muzeum bez barier – Koalicja muzeów polskich ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”  realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.
 
Pytanie 1. Czy poniższa dokumentacja zawarta w zadaniach 1,2 dotyczy tych samych wydarzeń?
 
·         dokumentacja 6 warsztatów jednodniowych, dla osób niepełnosprawnych, które odbędą się w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (wrzesień / październik 2013 r.).
·         dokumentacja spotkania koalicji muzeów polskich i ukraińskich-jednodniowe spotkanie, Stalowa Wola, październik 2013
·         dokumentacja szkolenia z zakresu obsługi gości niepełnosprawnych dla polskich i ukraińskich edukatorów muzealnych, 3 szkolenia dwudniowe, Stalowa Wola,
·         szkolenia w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie (luty/marzec 2014 r.)
·         szkolenia w zakresie obsługi osób niewidzących i słabo widzących (luty/marzec 2014 r.)
·         szkolenia w zakresie obsługi osób niesłyszących i słabo słyszących (luty/marzec 2014 r.)
·         dokumentacja konferencji szkoleniowej dla pracowników muzeów ukraińskich - jednodniowa konferencja, Lwów/UKRAINA, maj 2014,
·         dokumentacja utworzenia platformy internetowej „Muzea bez barier” w języku polskim i ukraińskim,”
 
Odpowiedź ad.1 – Produkcja spotu i filmu będzie opierała się o m.in. o materiał zarejestrowany podczas wymienionych wydarzeń (warsztaty, koalicja, szkolenia, konferencja i dokumentacja platformy internetowej). Do produkcji filmu mogą być wykorzystane te same zdjęcia co do spotu, ale nie muszą.
 
Pytanie 2. Czy materiał z dokumentacji opisanej powyżej ma być wykorzystany tylko w spocie, filmie, czy też ma powstać z tego oddzielny/e film/filmy?
 
Odpowiedź ad.2 – Wymieniony wyżej materiał będzie wykorzystany do realizacji zadania 1 i 2, tj. produkcji 15 sekundowego spotu i do produkcji 10-cio minutowego filmu. Zamawiający przejmuje prawa autorskie i pokrewne wraz z materiałem, który w przyszłości może być wykorzystany w innym celu.
 
Pytanie 3. Czy ilość emisji spotu w telewizji jest dokładnie określona, czy też, zgodnie z wymogami może wynosić np. 1 dziennie x 6 dni w tygodniu?
 
Odpowiedź ad. 3. – Od Państwa zależy ilość emisji, nie ma dokładnie określonej ilości. Częstotliwość może odbywać się od poniedziałku do niedzieli 1-5 emisji dziennie w terminie15-20 grudnia 2014.
 
Pytanie 4. Jak należy rozumieć ilość emisji w portalach internetowych? Czy jest to np. wyświetlenie banera reklamowego zawierającego spot reklamowy?
 
Odpowiedź ad. 4. – Ilość wyświetleń spotu na 4 różnych branżowych portalach internetowych wynosi od 25-50 emisji dziennie. Wyświetlenie może mieć formę banera zawierającego spot reklamowy.
 
Pytanie 5. Czy jest możliwość wykorzystania wyższej jakości kodeka od wskazanego XDCAM HD 422 o strumieniu 50Mbps, np. kodeka ProRes 422 o strumieniu 150Mbps?
 
Odpowiedź ad. 5 – Istnieje możliwość wykorzystania wyższej jakości kodeka. Należy mieć na uwadze to, aby spot reklamowy dostosować do standardów technicznych dla telewizji o zasięgu ogólnopolskim.