Zatwierdzony: 2013.08.20. 15:47:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.20. 15:47:19 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14684

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE skierowane do producentów telewizyjnych, nr sprawy MR-AG-ZO-033/2013

MR – AG – ZO – 033/13                                                                                   Stalowa Wola, dnia 20.08.2013
 
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE
SKIEROWANE DO PRODUCENTÓW TELEWIZYJNYCH 
(zaproszenie do negocjacji ceny)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa wstepne zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”.
- Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013 oraz wyemitowanie spotu w telewizji i czterech portalach internetowych
 
 
 
Załącznik:
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-3121-033/2013 z wymaganym załącznikami
(Szeczegółówy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu)
 
 
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-3121-033/2013
(wersja edytowalna)
 
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu.