Zatwierdzony: 2013.08.14. 9:43:35 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.14. 9:42:44 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14678

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych na p

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 032 /13                                                                           

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych na potrzeby wystawy plenerowej pt. ”Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego”. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:

 

I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:

1.      KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola, zapytanie wysłane drogą elektroniczną

2.      Rafał Sosin, zapytanie wysłane drogą elektroniczną

3.      Lech Rowiński, zapytanie wysłane drogą elektroniczną

4.      Sławomir Toman, zapytanie wysłane drogą elektroniczną

5.      Andrzej Kasprowicz, Usługi Komputerowe i Administracyjna Biurowe, zapytanie wysłane drogą elektroniczną

 

Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–032/13 opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip

 

II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr I

IDP-INTERSIGN, ul. Marii Curie Skłodowskie 6, 90-505 Łódź

Cena oferty: 7.000,00 (netto), 8.610,00 (brutto)

Oferta nr II

Beton/ozo Marta Rowińska, ul. Markowskiego 12, 05-500 Piaseczno

Cena oferty: 5.500,00 (netto), 6.765,00 (brutto)

Oferta nr III

KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola

Cena oferty: 3.500,00 (netto), 4.305,00 (brutto)

 

III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego

Lp.

Nr

oferty

KRYTERIUM I

CENA (60%)

KRYTERIUM II

KONCEPCJA

(40 %)

Łączna ilość

punktów:

1

I

4.305,00 (brutto) / 8.610,00 (brutto)

= 0,5 x 60 = 30,00 pkt

20

50,00

2

II

4.305,00 (brutto) / 6.765,00 (brutto)

= 0,63 x 60 = 37,80 pkt

30

67,80

3

III

4.305,00 (brutto) / 4.305,00 (brutto)

= 1,0 x 60 = 60,00 pkt

30

90,00

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:

KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola

Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz oceny przyznanej za koncepcję szaty graficznej publikacji.

 

V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Umowa zostanie zawarta w dniu 16.08.2013 r. z Firmą Poligraficzno - Wydawniczą Compal s.c.,

 

Otrzymują/opublikowano:

1.    www.muzeum.stalowawola.pl/bip

2.    a/a