Zatwierdzony: 2013.07.26. 15:34:00 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.26. 15:33:38 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14667

ZAPYTANIE OFERTOWE (ponowione) na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt. Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego, nr sprawy: MR

MR – AG – ZO – 031/13                                                                                   Stalowa Wola, dnia 26.07.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt. Stalowa Wola 1938 w obiektywie
inż. Bronisława Rudzińskiego
 
 
 
Załączniki:
 
Zapytanie ofertowe nr MR – AG – ZO – 031/13  
(pełna treść z wymaganymi załącznikami: FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY)
 
 
Załączniki:
MAKIETA, RZUTY, FOTOGRAFIE
 
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału i złożenia oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym.