Zatwierdzony: 2013.07.22. 15:06:56 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.22. 15:06:28 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14659

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO O NR SPRAWY MR-AG-ZO-023/2013

                                                                                  
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o nr sprawy MR – AG – ZO – 023/13
 
 
W nawiązaniu do pkt. 3.3 specyfikacji zapytania ofertowego o nr sprawy MR–AG–ZO–023/13 Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, na zadanie pn.: Wykonanie koncepcji całorocznych ekspozytorów fotograficznej wystawy plenerowej zlokalizowanej w Śródmieściu Stalowej Woli.
 
Zamawiający zrezygnował z realizacji zadania w roku 2013 z powodów finansowych.