Zatwierdzony: 2013.07.17. 12:57:34 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.17. 12:56:06 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14653

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie gry edukacyjnej interaktywnej przeznaczonej na panel dotykowy pt.: Zostań dizajnerem, nr sprawy MR-AG-ZO-031/2013

MR – AG – ZO – 031/13                                                Stalowa Wola, dnia 17.07.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie gry edukacyjnej interaktywnej
przeznaczonej na panel dotykowy pt.: Zostań dizajnerem
 
 
Załączniki:
 
Zapytanie ofertowe nr MR – AG – ZO – 031/13  
(pełna treść zapytania z wymaganymi załącznikami: FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY)
 
 
Załączniki: FOTOGRAFIE
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału i złożenia oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym.