Zatwierdzony: 2013.07.17. 12:44:38 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.17. 12:44:07 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14652

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt. Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego, nr sprawy: MR-AG-ZO-030/13

MR – AG – ZO – 030/13                                                                                   Stalowa Wola, dnia 18.07.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt. Stalowa Wola 1938 w obiektywie
inż. Bronisława Rudzińskiego
 
 
 
Załączniki:
 
Zapytanie ofertowe nr MR – AG – ZO – 030/13  
(pełna treść z wymaganymi załącznikami: FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY)
 
 
Załączniki: MAKIETA, RZUTY, FOTOGRAFIE
 
Zapraszamy do wzięcia udziału i złożenia oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym.