Zatwierdzony: 2013.07.17. 12:26:22 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.17. 12:25:46 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14651

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku albumu pt.: Wzornictwo Stalowej Woli. Architektura i wnętrza, nr sprawy MR-AG-3121-026/2013

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 026/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 17.06.2013
 
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.06.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku albumu pt.: Wzornictwo Stalowej Woli. Architektura i wnętrza
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1.      KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
2.      Rafał Sosin, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
3.      Lech Rowiński, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
4.      Sławomir Toman, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
5.     Andrzej Kasprowicz, Usługi Komputerowe i Administracyjna Biurowe, Al. Prymasa Tysiąclecia 91/13 01-242 Warszawa, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–026/13 opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
Arfa s.c. B. Szczygieł, R. Wachowicz, ul. Wojciechowska 9, 20-704 Lublin, email: info@arfa.pl
Cena oferty: 8.900,00 (netto), 10.947,00 (brutto)
 
Oferta nr II
Legartis Edyta Jurczak, ul. Karpatczyków 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena oferty: 1.650,00 (netto), 2.029,50 (brutto)
OFERTA ODRZUCONA
 
Oferta nr III
KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 8.000,00 (netto), 9.840,00 (brutto)
 
Oferta nr IV
Piotr Lichwierowicz, ul. Matejki 6a m. 39, 91-402 Łódź
Cena oferty: 13.500,00 (brutto)
 
Oferta nr V
BB Studio Bartosz Bącal, ul. Sportowa 6/20, 39, 35-11 Rzeszów
Cena oferty: 8.700,00 (netto), 10.701,00 (brutto)
 
Oferta nr VI
Agencja ProAndy Robert Widomski, ul. Podgórska 11/c/18, 81-166 Gdynia
Cena oferty: 13.000,00 (netto), 15.990,00 (brutto)
 
Oferta nr VII
Atelier Harmoza, ul. Pomorska 20/2, 81-314 Gdynia
Cena oferty: 7.600,00 (netto), 9.348,00 (brutto)
 
Oferta nr VIII
Usługi Wydawnicze Tomasz Gronau, Janinówka 11/146, 03-562 Warszawa,
Cena oferty: 7.886,00 (netto), 9.699,78 (brutto)
 
Oferta nr IX
Beton/ozo Marta Rowińska, ul. Markowskiego 12, 05-500 Piaseczno
Cena oferty: 8.500,00 (netto), 10.455,00 (brutto)
 
Oferta nr X
Agencja Reklamowa Radna Sp. z o.o., ul. Radna 2/4, 00-341 Warszawa
Cena oferty: 53.200,00 (netto), 65.436,00 (brutto)
 
Oferta nr XI
Firma Poligraficzno - Wydawnicza Compal s.c., L. Prośniak, P. Kosowska, 43-300 Bielsko Biała, ul. Mickiewicza 28/2
Cena oferty: 6.800,00 (netto), 8.364,00 (brutto)
 
Oferta nr XII
A. Kasprowicz, Usługi Komputerowe i Administracyjna Biurowe, Al. Prymasa Tysiąclecia 91/13, 01-242 Warszawa
Cena oferty: 8.000,00 (netto), 9.840,00 (brutto)
 
Oferta nr XIII
Felis-Fidelis Katarzyna Dinwebel, ul. Jasnodworska 16/24, 01-745 Warszawa
Cena oferty: 15.000,00 (netto), 18.450,00 (brutto)
 
Oferta nr XIV
Netigen Katarzyna Rachwał, Al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków,
Cena oferty: 18.000,00 (netto), 22.140,00 (brutto)
 
Oferta nr XV
Graffiti s.c., ul. Elsnera 3, 42-200 Częstochowa
Cena oferty: 14.900,00 (netto), 18.327,00 (brutto)
 
Oferta nr XVI
Unigraf Józef Kloska, ul. Dworcowa 71, 85-009 Bydgoszcz
Cena oferty: 30.000,00 (netto), 31.500,00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Lp.
Nr
oferty
KRYTERIUM I
CENA (60%)
KRYTERIUM II
KONCEPCJA
(40 %)
Komisja oceniająca:
A. Garanty, A. Garbacz
A. Szlązak, I. Pityńska
Łączna ilość
punktów:
1
I
8.364,00 (brutto) / 10.947,00 (brutto)
= 0,76 x 60 = 45,60 pkt
13 pkt.
58,60
2
II
Oferta odrzucona (projekt nie spełnia oczekiwań Zamawiającego)
3
III
8.364,00 (brutto) / 9.840,00 (brutto)
= 0,85 x 60 = 51,00 pkt
23 pkt.
74,00
4
IV
8.364,00 (brutto) / 13.500,00 (brutto)
= 0,61 x 60 = 36,60 pkt
26 pkt.
62,60
5
V
8.364,00 (brutto) / 10.701,00 (brutto)
= 0,78 x 60 = 46,80 pkt
 20 pkt
66,80
6
VI
8.364,00 (brutto) / 15.990,00 (brutto)
= 0,52 x 60 = 31,20 pkt
 21 pkt
52,20
7
VII
8.364,00 (brutto) / 9.348,00 (brutto)
= 0,89 x 60 = 53,40 pkt
14 pkt.
67,40
8
VIII
8.364,00 (brutto) / 9.699,78 (brutto)
= 0,86 x 60 = 51,60 pkt
 28 pkt.
79,60
9
IX
8.364,00 (brutto) / 10.455,00 (brutto)
= 0,80 x 60 = 48,00 pkt
14 pkt.
62,00
10
X
8.364,00 (brutto) / 65.436,00 (brutto)
= 0,12 x 60 = 7,20 pkt
31 pkt.
38,20
11
XI
8.364,00 (brutto) / 8.364,00 (brutto)
= 1,00 x 60 = 60,00 pkt
 40 pkt.
100,00
12
XII
8.364,00 (brutto) / 9.840,00 (brutto)
= 0,85 x 60 = 51,00 pkt
21 pkt.
72,00
13
XIII
8.364,00 (brutto) / 18.450,00 (brutto)
= 0,45 x 60 = 27,00 pkt
25 pkt.
52,00
14
XIV
8.364,00 (brutto) / 22.140,00 (brutto)
= 0,37 x 60 = 22,20 pkt
18 pkt.
40,20
15
XV
8.364,00 (brutto) / 18.327,00 (brutto)
= 0,45 x 60 = 27,00 pkt
20 pkt.
47,00
16
XVI
8.364,00 (brutto) / 31.500,00 (brutto)
= 0,26 x 60 = 15,60 pkt
16 pkt.
31,60
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
 
Firma Poligraficzno - Wydawnicza Compal s.c., L. Prośniak, P. Kosowska, 43-300 Bielsko Biała, ul. Mickiewicza 28/2
 
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz oceny przyznanej za koncepcję szaty graficznej publikacji.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 15.08.2013 r. z Firmą Poligraficzno - Wydawniczą Compal s.c.,