Zatwierdzony: 2013.07.12. 15:03:38 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.12. 15:03:05 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14647

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: UTWORZENIE MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 028/13                                                                            
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 1.07.2013r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: UTWORZENIE MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ - MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH WARSZTATÓW SZKOLNYCH - współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
- Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–029/13 opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
Oferta nr I
FABER Consulting Sp. z o. o., ul. Polna 100, 87-100 Toruń
Cena oferty: 18.000, 00 (netto), 22.140, 00 (brutto)
DOŚWIADCZENIE: 46 pozycji
POZYTYWNIE ROZPATRZONE WNIOSKI: 45 pozycji
 
Oferta nr II
GUPA DORADCZA ALTIMA Sp. z o. o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
Cena oferty: 8.130, 00 (netto), 10.000, 00 (brutto)
DOŚWIADCZENIE: 7 pozycji
POZYTYWNIE ROZPATRZONE WNIOSKI: 3 pozycje
 
Oferta nr III
DCF CONSULTING Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 24, 05-071 Sulejówek
Cena oferty: 17.500, 00 (netto), 21.525, 00 (brutto)
DOŚWIADCZENIE: 8 pozycji
POZYTYWNIE ROZPATRZONE WNIOSKI: 5 pozycji
 
Oferta nr IV
EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.
ul. Szkolna 36A, 25-604 Kielce
Cena oferty: 22.000, 00 (netto), 27.060, 00 (brutto)
DOŚWIADCZENIE: 39 pozycji
POZYTYWNIE ROZPATRZONE WNIOSKI: 32 pozycji
 
Oferta nr V
DS CONSULTING Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 209, 80-266 Gdańsk
Cena oferty: 29.500, 00 (netto), 36.285, 00 (brutto)
DOŚWIADCZENIE: 25 pozycji
POZYTYWNIE ROZPATRZONE WNIOSKI: 21 pozycji
 
Oferta nr VI
INGENIS Sp. z o. o.
ul. Łąkowa 21/19, 61-879 Poznań
Cena oferty: 25.000, 00 (netto), 30.750, 00 (brutto)
DOŚWIADCZENIE: 64 pozycji
POZYTYWNIE ROZPATRZONE WNIOSKI: 61 pozycji
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
LP.
 
NR OFERTY
 
KRYTERIUM I
(cena)
 
 
KRYTERIUM II
 
Doświadczenie
- ilość napisanych wniosków lub studiów wykonalności)
 
KRYTERIUM III
 
(Dotychczasowe pozytywnie rozpatrzone wnioski)
 
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW
1
1
10.000,00 (brutto) / 22.140, 00 (brutto)
= 0,45 x 70 = 31,50 pkt.
46 pozycji
 = 10,78 pkt.
45 pozycji
= 11,06 pkt.
 
53,34
2
2
10.000,00 (brutto) / 10.000, 00 (brutto)
= 1,00 x 70 = 70,00 pkt.
7 pozycji
1,64 pkt.
3 pozycje
= 0,73 pkt.
 
72,37
3
3
10.000,00 (brutto) / 21.525, 00 (brutto)
= 0,46 x 70 = 32,20 pkt.
8 pozycji
= 1,87 pkt.
5 pozycji
= 1,22 pkt.
 
35,29
4
4
10.000,00 (brutto) / 27.060, 00 (brutto)
= 0,36 x 70 = 25,20 pkt.
39 pozycji
= 9,14 pkt.
32 pozycji
= 7,86 pkt.
 
42,20
5
5
10.000,00 (brutto) / 36.285, 00 (brutto)
= 0,27 x 70 = 18,90 pkt.
25 pozycji
= 5,85 pkt.
21 pozycji
= 5,16 pkt.
 
29,91
6
 
6
10.000,00 (brutto) / 30.750, 00 (brutto)
= 0,32 x 70 = 22,40 pkt.
64 pozycji
= 15 pkt.
61 pozycji
= 15 pkt.
 
52,40
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
GUPA DORADCZA ALTIMA Sp. z o. o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
Uzasadnienie:
Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans oferty cenowej oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej w dniu 22.08.2013 r. z firmą: GUPA DORADCZA ALTIMA Sp. z o. o.
 
Otrzymują:
1.    Oferenci biorący udział w postępowaniu
2.    www.muzeum.stalowawola.pl / zakładka BIP
3.    a/a
 
ZAŁĄCZNIK:
 
Protokół zamówienia
Nr sprawy: MR – AG – ZO – 028/13