Zatwierdzony: 2013.06.28. 12:38:00 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.28. 12:37:32 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/660/dokumenty/?artykul_id=14630

Pozytywna informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalista ds. inwestycyjnych

 
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO
Specjalista ds. inwestycyjnych
 
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli informuje, że w wyniku naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Janusz Gajda
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Janusz Gajda spełnił wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu na ww. stanowisko. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień merytorycznych i praktycznych niezbędnych do pracy na ww. stanowisku, a tym samym uzyskał największą ilość punktów.
 
 
Stalowa Wola 27.06.2013 r.
 
Lucyna Mizera
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli