Zatwierdzony: 2013.06.27. 9:36:03 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.27. 9:35:37 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14624

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

MR–AG–3121– A/2013                                                                          Stalowa Wola, dnia 25.06.2013 r.
 
 
 
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na:
 
Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie Restauracji ART CAFE
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie Restauracji ART CAFE, opublikowane w dniu 14.05.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej portalu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę: F.P.H.U. Mario Meble, Marek Trela, ul. Starowiejska 6, 37-464 Stalowa Wola, NIP 8651483067.
 
Wyżej wymieniona Firma zobowiązała się w swojej ofercie do najmu lokalu w pełnym rzeczowym zakresie objętym warunkami najmu za kwotę miesięcznie brutto: 2.200,00 zł. Firma F.P.H.U. Mario Meble spełnia wszystkie warunki ogłoszonego przetargu, w związku z czym uznana została za korzystną.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż zawarcie umowy najmu z wyłonioną Firmą nastąpi w dniu 1.07.2013 r. w siedzibie Wynajmującego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Wynajmującego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem.
 
 
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń