Zatwierdzony: 2013.06.24. 12:07:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.24. 11:14:52 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14622

Protokół zamówienia - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na usługę konserwacji muzealiów z Działu Historii, nr sprawy Nr sprawy: MR-AG-ZO-025/13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 025/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 24.06.2013
 
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.06.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Usługa konserwacji muzealiów z Działu Historii Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli wraz z dokumentacją konserwatorską
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1.      Pracownia Renowacji Mebli Zabytkowych i Handel Meblami, ul. Fabryczna 21, 39-450 Baranów Sandomierski
2.      Mieczysław Penarski, ul. Skoczyńskiego 28A, 37-450 Stalowa Wola
3.      konserwacja@skansen.lublin.pl
4.      arspen2@o2.pl
5.      pawel7222@wp.pl
 
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–025/13) opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
Mieczysław Penarski, ul. Skoczyńskiego 28A, 37-450 Stalowa Wola
Cena: 19.980,00 (netto), 19.980,00 (brutto) 0% VAT
 
Oferta nr II
CROATON Konserwacja i Restauracja Obiektów, Dzieła Sztuki Spółka z o. o., ul. Godebskiego 9/1
Cena: 20.000,00 (netto), 24.600,00 (brutto)
 
Oferta nr III
DART S. C. Pracownie Konserwatorskie ul. Goplańska 16A, 80-178 Gdańsk
Cena: 22.000,00 (netto), 27.060,00 (brutto)
 
Oferta nr IV
J.P. Renowacja Jadwiga Bąk, Stobierna 849/1, 36-002 Jasionka
Cena: 22.000,00 (netto), 22.000,00 (brutto) 0% VAT
 
Oferta nr V
Pracownia Renowacji Mebli Zabytkowych i Handel Meblami, Józef Widuch
ul. Fabryczna 21, 39-450 Baranów Sandomierski
Cena: 16.200,00 (netto), 16.200,00 (brutto) 0% VAT
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 

Lp.
Nr
oferty
CENA (100%)
PUNKTACJA
1
I
16.200,00 (brutto)/ 19.980,00 (brutto)
= 0,818 x 100 = 81,80 pkt
81,80 pkt
2
II
16.200,00 (brutto)/ 24.600,00 (brutto)
= 0,658 x 100 = 65,80 pkt
65,80 pkt
3
III
16.200,00 (brutto)/ 27.060,00 (brutto)
= 0,598 x 100 = 59,80 pkt
59,80 pkt
4
IV
16.200,00 (brutto)/ 22.000,00 (brutto)
= 0,736 x 100 = 73,60 pkt
 
73,60 pkt
5
V
16.200,00 (brutto)/ 16.200,00 (brutto)
= 1,000 x 100 = 100,00 pkt
100,00 pkt

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy cenę oraz spełniającą warunki specyfikacji zamówienia.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 28.06.2013 r. z firmą: Pracownia Renowacji Mebli Zabytkowych i Handel Meblami, Józef Widuch, ul. Fabryczna 21, 39-450 Baranów Sandomierski