Zatwierdzony: 2013.06.04. 16:48:55 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.04. 16:48:15 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14583

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz p

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).
 
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
 
3. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa mebli do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej, wg poniższego zestawienia: a) krzesła konferencyjne z pulpitem - 71 szt., b) krzesła konferencyjne bez pulpitu - 3 szt., fotel biurowy - 1 szt., stół konferencyjny - 1 szt., taborety - 12 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI I określa ZAŁĄCZNIK A do SIWZ, zatytułowany: Dostawa mebli do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym w SIWZ. Transport towarów zamówionych oraz koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 - miesięcznej gwarancji na dostarczone meble. Dostawa ma nastąpić na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola.
 
Przedmiotem części II zamówienia jest dostawa sprzętu audio-wideo do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej, wg poniższego zestawienia: a) projektor multimedialnego szerokokątny - 1 szt., b) elektryczny ekran projekcyjny - 1 szt., c) uchwyt ścienny do projektora - 1 szt., d) uchwyt do TV naścienny obrotowy - 5 szt., e) monitory LCD LED TV 32 cale - 2 szt., f) monitory LCD LED TV 32 cale - 5 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI II określa ZAŁĄCZNIK B do SIWZ, zatytułowany: Dostawa sprzętu audio-wideo do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym w SIWZ. Transport towarów zamówionych oraz koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 - miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt audio-wideo. Dostawa ma nastąpić na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola.
 
Przedmiotem części III zamówienia jest dostawa oraz instalacja i konfiguracja zestawu nagłośnieniowego w Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej, wg poniższego zestawienia: a) głośnik naścienny o mocy minimum 40W (obciążalności ciągłej), pełno pasmowy - 4 szt., b) głośnik naścienny o mocy minimum 16W (obciążalności ciągłej) - 2 szt., c) wzmacniacz miksujący 4 -strefowy - 1 szt., d) kompaktowy zestaw konferencyjny (aktywna matryca liniowa, dwudrożny system głośnikowy) - 2 szt., e) naścienny regulator głośności - 2 szt., f) profesjonalny odtwarzacz płyt audio CD/CD-R/MP3 - 1 szt., g) odtwarzacz DVD/CD/MP3 z portem USB - 1 szt., h) profesjonalny mikrofon bezprzewodowy - 1 szt., i) profesjonalny mikrofon bezprzewodowy, dookólny bodypack - mikrofon z klipsem - 1 szt., j) przewód instrumentalny długości: 10 m - 2 szt., k) przewód instrumentalny długości: 12 m - 2 szt., l) przewód 2xRCA-2xRCA - 2 szt., m) przejściówka XLR M / JACK - 2 szt., n) przejściówka XLR F /JACK, - 2 szt., przewód XLR-jack, długość: 6 m., - 2 szt., przewód instrumentalny długości: 5 m - 2 szt., przejściówka - adapter wtyk XLR- wtyk RCA (cinch) - 2 szt., materiały montażowe niezbędne do instalacji, konfiguracji i uruchomienia systemu nagłośnienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI III określa ZAŁĄCZNIK C pt.: Dostawa, instalacja i konfiguracja zestawu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować oraz skonfigurować wszystkie elementy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym w SIWZ. Pod pojęciem instalacji zestawu nagłośnienia Zamawiający ma na myśli montaż głośników oraz urządzeń wchodzących w skład zestawu, bez montażu przewodów głośnikowych, które zostały już przygotowane i zainstalowane w ścianach oraz zakończone podtynkowymi gniazdami głośnikowymi. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 - miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone i zamontowane elementy zestawu nagłośnieniowego. Transport towarów zamówionych oraz koszty z tym związane obciążają Dostawcę.
 
4. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-006/13
 
ZAŁĄCZNIKI
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
(formularz ofertowy, wzór umowy, wymagane oświadczenia)
 
 
Ogłoszenie BZP - Numer ogłoszenia: 99591 - 2013; data zamieszczenia
 
 
 
ZAŁĄCZNIK A
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla CZĘŚCI I
Dostawa mebli do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej)
 
 
ZAŁĄCZNIK B
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla CZĘŚCI II
Dostawa sprzętu audio-wideo do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej)
 
 
ZAŁĄCZNIK C
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla CZĘŚCI III
Dostawa, instalacja i konfiguracja zestawu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej
 
 
SCHEMAT INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA
(projekt Zamawiającego)