Zatwierdzony: 2013.05.15. 19:33:42 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.05.15. 19:33:09 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14569

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO O NR SPRAWY MR-AG-ZO-21-2013. Dotyczy zamówienia pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARI

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 021/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 14.05.2013
 
 
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA
Informacja o wyniku postępowania
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.04.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”.
Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I.      Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
1.    Inter Alnet. Albiński A.‎, ul. Krasińskiego 18, 01-581 Warszawa, e-mail: ok@prono.com.pl
2.    Sklep Internetowy Karen.pl, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, e-mail: sklep@karen.pl
3.    P.H.MAC Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Polska sp.j., ul. Ostrogórska 9, 41-200 Sosnowiec, e-mail: itbs@itbs.net.pl
4.    Maxico Sp. z o. o, ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa, sklep@zilon.pl
5.    Kraftmann, Ekrany Projekcyjne / Stoliki, Stojaki i Wózki TV / Windy Do Projektorów i TV,
e-mail: jaroslaw@kraftmann.com, e-mail: honorata@kraftmann.com
6.    Projekt Multimedia S.C., ul. Stary Lubin 29B, 59-300 Lubin, e-mail: sklep@projektmultimedia.pl,
7.    al. Armii Krajowej 14b/4, 50-541 Wrocław, e-mail: biuro@projektor.pl
8.    RGB.media, ul. Siłaczki 15 a, 02-495 Warszawa, e-mail: handlowy@rgbstore.pl
9.    Gablotikon.pl, ul. Przemysłowa 30, 96-100 Skierniewice, e-mail: sklep@gablotikon.pl
10.  Cyfrowe.pl, ul. Kartuska 149, 80-138 Gdańsk, e-mail: sklep@cyfrowe.pl
11.  AramiSklep.pl, Żaneta Krztoń, ul. Krzywa 13, 09-100 Płońsk, e-mail: biuro@aramisklep.pl
 
12.  Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II.    Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty
Do dnia 7.05.2013 r., godz. 13.00 (termin składania ofert) wpłynęło 6 ofert:
 
Oferta nr I
PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław
21.050,00 (netto), 25.891,50 (brutto)
 
Oferta nr II
MM MARKET Małgorzata Małecka, ul. Szałasa 17, 03-180 Warszawa
19.614,00 (netto), 24.125,22 (brutto)
 
Oferta nr III
Ergotop Sp. z o.o., ul. Wałowa 46, 57-220 Ziębice
18.385,00 (netto), 22.613,55 (brutto)
 
Oferta nr IV
Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
20.849,00 (netto), 25.644,27 (brutto)
 
Oferta nr V
PROM Leszek Styka, ul. Jana Pawła II 3/2, 39-460 Nowa Dęba
23.008,13 (netto), 28.299,99 (brutto)
 
Oferta nr VI
Centrum Multimedialne Orion Paweł Sibiga, ul. KEN 12/8, 37-450 Stalowa Wola
17.208,91 (netto), 21.166,95 (brutto)
OFERTA ODRZUCONA z powodu niezgodności ze specyfikacją zamówienia.
Uzasadnienie: zaoferowane przez Oferenta 5 szt. telewizorów LED TV model LG 32LM620S nie są równoważne z wymaganymi przez Zamawiającego modelami TV LED Philips 32PFL5007,  w kwestii wymogu odtwarzania formatów wideo: H264/MPEG-4 oraz MPEG-4. W związku z powyższym, Zamawiający uznał, że zaoferowane modele TV LED  nie są równoważne z wymaganymi w specyfikacji zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-021/13, co stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
 
III.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Lp.
Nr oferty
Nazwa i adres oferenta
KRYTERIUM: CENA (100%)
Łączna ilość
punktów:
 
1.
Oferta nr III
Ergotop Sp. z o.o., ul. Wałowa 46
57-220 Ziębice
22.613,55 (brutto) / 22.613,55 (brutto)
= 1,000 x 100 = 100,00
 
100,00 pkt.
 
 
2.
Oferta nr II
MM MARKET Małgorzata Małecka
ul. Szałasa 17
03-180 Warszawa
22.613,55 (brutto) / 24.125,22 (brutto)
= 0,973 x 100 = 97,30
 
97,30 pkt.
 
 
3.
Oferta nr IV
Biuro Inżynieryjne MARTEX
Marcin Puźniak, Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów
22.613,55 (brutto) / 25.644,27 (brutto)
= 0,881 x 100 = 88,10
 
88,10 pkt.
 
 
4.
Oferta nr I
PHPU ZUBER Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29 C
50-424 Wrocław
22.613,55 (brutto) / 25.891,50 (brutto)
= 0,873 x 100 = 87,30
87,30 pkt.
 
5.
Oferta nr V
PROM Leszek Styka
ul. Jana Pawła II 3/2
39-460 Nowa Dęba
 
22.613,55 (brutto) / 28.299,99 (brutto)
= 0,799 x 100 = 79,90
 
79,90 pkt.
 
IV.   Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą
 
Ergotop Sp. z o.o., ul. Wałowa 46, 57-220 Ziębice
Uzasadnienie: Najkorzystniejsza cena
 
V.     Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
 
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 17.05.2013 r.
 
 
Załącznik:
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania o nr sprawy MR-AG-ZO-021-13
(pełna wersja)