Zatwierdzony: 2013.05.15. 19:24:31 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.05.15. 19:23:41 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO O NR SPRAWY MR-AG-ZO-020-2013. Dotyczy zamówienia: Dostawa i montaż systemu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w ramach projektu MUZEUM BEZ BAR

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 020/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 15.05.2013
 
 
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA
Informacja o wyniku postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.04.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, realizowane w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I.      Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1.    DSS Systems, al. Niepodległości 19 lok. 4, 02-653 Warszawa, e-mail: biuro@avproject.pl
2.    AVstore.pl, Al. Niepodległości 19/4, 02-653 Warszawa, e-mail: sklep@avstore.pl, biuro@avstore.pl
3.    Robert Hnatiuk DOM-AV Systemy Audio-Video, ul. Kaspijska 2/47, 02-760 Warszawa, e-mail: robert.h@dom-av.pl, info@dom-av.pl
4.    EuroComputer S. A., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, e-mail: pawel@eurocomputer.com.pl
5.    Best-Audio Włodzimierz Pająk, ul. gen. Romualda Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: instalacje@bestaudio.pl
6.    100v.pl, ul. Grodzka 3, 64-100 Leszno, e-mail: info@100v.pl
7.    Audio Styl, Al. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice, email: biuro@audiostyl.pl
8.    RTV-MAX, ul. Włókniarzy 234a, 90-556 Łódź, e-mail: rtvmax@rtvmax.pl
9.    Albatros II, ul. Wójta Radtkego 29/35, 81-355 Gdynia, email: albatros@server.pl
Kraftmann , ul. Kabrioletu 4 oraz Powstańców Śląskich 87 lok. U10 B, e-mail: info@kraftmann.com
10.  C.H. Arkadia, al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa, e-mail: info@salonbose.pl
11.  Bose sp. z o.o., ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa, e-mail: info@salonbose.pl
12.  Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II.    Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty
Do dnia 7.05.2013 r., godz. 12.00 (termin składania ofert) wpłynęły 2 oferty:
 
Oferta nr I
Best-Audio Włodzimierz Pająk, ul. gen. Romualda Traugutta 25, 90-113 Łódź
23.814,00 (netto), 29.291,22 (brutto)
 
Oferta nr II
Robert Hnatiuk DOM-AV, Systemy Audio-Video, ul. Kaspijska 2/47, 02-760 Warszawa
23.329,60 (netto), 28.695,41 (brutto)
III.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
Lp.
Nr oferty
Nazwa i adres oferenta
KRYTERIUM: CENA (100%)
Łączna ilość
punktów:
 
 
1
 
Oferta nr II
Robert Hnatiuk DOM-AV Systemy Audio-Video
ul. Kaspijska 2/47
02-760 Warszawa
 
 
 
28.695,41 (brutto) / 28.695,41 (brutto)
= 1,000 x 100 = 100,00
 
 
100,00 pkt
 
 
2
 
Oferta nr I
Best-Audio
Włodzimierz Pająk
ul. gen. R. Traugutta 25
90-113 Łódź
 
 
 
28.695,41 (brutto) / 29.291,22 (brutto)
= 0,979 x 100 = 97,90
 
 
97,90 pkt
 
Wycena OPCJONALNYCH składników systemu nagłośnieniowego:
 
Oferta nr I
Best-Audio Włodzimierz Pająk, ul. gen. R. Traugutta 25, 90-113 Łódź
 
CENA BRUTTO
Bose
Bose® Loudspeaker EQ Card
Karta EQ-Card-II S do DS 16
1 szt.
239,85 zł
Bose
Bose® Loudspeaker EQ Card
Karta EQ-Card-II S do Freespace DS 40
3 szt.
719,55 zł
Bosch
Plena LBB 1968/00
Eliminator sprzężeń akustycznych
1 szt.
1.918,80 zł
SUMA
2.878,20 zł
 
Oferta nr II
Robert Hnatiuk DOM-AV Systemy Audio-Video, ul. Kaspijska 2/47, 02-760 Warszawa
CENA BRUTTO
Bose
Bose® Loudspeaker EQ Card
Karta EQ-Card-II S do DS 16
1 szt.
180,56 zł
Bose
Bose® Loudspeaker EQ Card
Karta EQ-Card-II S do Freespace DS 40
3 szt.
541,68 zł
Bosch
Plena LBB 1968/00
Eliminator sprzężeń akustycznych
1 szt.
2.091,80 zł
SUMA
2.814,04 zł
 
IV.   Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą
Robert Hnatiuk DOM-AV, Systemy Audio-Video, ul. Kaspijska 2/47, 02-760 Warszawa
Uzasadnienie: Najkorzystniejsza cena
 
V.     Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 17.05.2013 r.
 
Załącznik
Protokół zamówienia o nr sprawy MR-AG-ZO-020/13 
(wersja pełna)