Zatwierdzony: 2013.05.07. 15:25:49 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.05.07. 15:25:20 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14561

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA o nr sprawy MR-AG-ZO-018-2013, zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego MUZEUM BEZ BARIER oraz witryny promocyjnej restauracji ART CAFE.

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 018/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 7.05.2013
 
 
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA
Informacja o wyniku postępowania
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 16.04.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
 
Zaprojektowanie i wykonanie:
  1. Portalu internetowego „Muzeum bez barier” w języku polskim i ukraińskim w ramach projektu „KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
  1. Witryny promocyjnej restauracji ART CAFE przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w języku polskim
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I.      Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
1.    EMART SYNERGIA SP. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa,
2.    Softhis Sp. z o. o., ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków,
3.    3CUBE Network Solutions & Software, ul. Inowrocławska 17/106, 53-609 Wrocław,
4.    Digital Factory, ul. Kolorowa 3/30, 02-495 Warszawa,
5.    FAST4NET Internet Solutions, ul. Zgierska 73 lok. 504, 91-462 Łódź,
6.    OpenColor Studio Kamila Knapp, Warszawa, 02-743,
7.    Paweł Kulczyński, ul. Plebiscytowa 7/5, 44-100 Gliwice,
8.    Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
 
II.    Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
Komart Usługi informatyczne, Białystok, ul. Lipowa 35 A lok. 18
CZĘŚCI I zamówienia: 7.800,00 (netto), 9.594,00 (brutto)
CZĘŚCI II zamówienia: 2.490,00 (netto), 3.062,70 (brutto)
 
Oferta nr II
Camvers S.C. Elżbieta Ranuszkiewicz, Waldemar Ranuszkiewicz, ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz
CZĘŚCI I zamówienia: 25.600,00 (netto), 31.488,00 (brutto)
CZĘŚCI II zamówienia: 6.400,00 (netto), 7.872,70 (brutto)
 
Oferta nr III
Dźwignia Handlu Sp. z o.o., ul. Mieszczańska 13/27, 30-313 Kraków
CZĘŚCI I zamówienia: 10.000,00 (netto), 12.300,00 (brutto)
CZĘŚCI II zamówienia: 3.500,00 (netto), 4.305,00 (brutto)
 
Oferta nr IV
Paweł Kulczyński, ul. Plebiscytowa 7/5, 44-100 Gliwice
CZĘŚCI I zamówienia: 17.000,00 (brutto) UMOWA O DZIEŁO
CZĘŚCI II zamówienia: nie złożono oferty
 
Oferta nr V
e-direct Sp. z o. o., ul. 1 Maja 53, 45-056 Opole
CZĘŚCI I zamówienia: 15.700,00 (netto), 19.311,00 (brutto)
CZĘŚCI II zamówienia: 6.500,00 (netto), 7.995,00 (brutto)
 
Oferta nr VI
3CUBE, Sp. z o. o., ul. Rymarska 23/11, 53-206 Wrocław
CZĘŚCI I zamówienia: 10.600,00 (netto), 13.038,00 (brutto)
CZĘŚCI II zamówienia: 4.500,00 (netto), 5.535,00 (brutto)
 
Oferta nr VII
SOFTHIS Sp. z o. o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków
CZĘŚCI I zamówienia: 24.740,00 (netto), 30.430,20 (brutto)
CZĘŚCI II zamówienia: 5.500,00 (netto), 6.765,00 (brutto)
 
Oferta nr VIII
EPmedia Daniel Dybowski, ul. Gałczyńskiego 4 lok. 65, 85-322 Bydgoszcz
Evolution Project Interactive Media, Daniel Dybikowski, ul. Ogrodowa 11, Drzewce, 86-065 Łochowo
CZĘŚCI I zamówienia: 26.500,00 (netto), 32.595,00 (brutto)
CZĘŚCI II zamówienia: 9.449,00 (netto), 11.622,27 (brutto)
 
Oferta nr IX
COMGROUP S.C., J. Norbert, M. Borowiak, ul. Krzywińska 7, 60-114 Poznań
CZĘŚCI I zamówienia: 13.750,00 (netto), 16.912,50 (brutto)
CZĘŚCI II zamówienia: 5.500,00 (netto), 6.765,00 (brutto)
 
Oferta nr X
Gorilla Media s.c., Al. Tyśiąclecia 24, 05-820 Piastów
CZĘŚCI I zamówienia: 13.000,00 (netto), 15.990,00 (brutto)
CZĘŚCI II zamówienia: 4.000,00 (netto), 4.920,00 (brutto)
 
III.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
CZĘŚĆ I
 
Nr
oferty
 
Liczba pkt. w kryterium:
CENA - 40%
Cena oferty brutto
podana w formularzu ofertowym
 
Liczba pkt. w kryterium:
KONCEPCJA SZATY GRAFICZNEJ
portalu "MUZEUM BEZ BARIER" - 60%
Ocena punktowa uzyskana w wyniku
indywidualnej oceny członków komisji
 
Elżbieta Skromak
Magdalena Wielgocka
Monika Kuraś
Marzena Kościółek - Tofil
Iwona Pityńska
 
RAZEM
1.
9.594,00 (brutto) /9.594,00 (brutto)
= 1,00 x 40 = 40,00
26+18+24+23+28 = 119:5 = 23,80
63,80 pkt.
2.
9.594,00 (brutto) /31.488,00 (brutto)
= 0,304 x 40 = 12,16
15+25+24+25+34 = 123:5 = 24,60
36,76 pkt.
3.
9.594,00 (brutto) /12.300,00 (brutto)
= 0,780 x 40 = 31,20
24+17+30+21+15 = 107:5 = 21,40 
52,60 pkt.
4.
9.594,00 (brutto) /17.000,00 (brutto)
= 0,564 x 40 = 22,56
52+50+52+50+58 = 262:5 = 52,40
74,96 pkt.
5.
9.594,00 (brutto) /19.311,00 (brutto)
= 0,496 x 40 = 19,84
52+52+60+48+52 = 264:5 = 52,80  
72,64 pkt.
6.
9.594,00 (brutto) /13.038,00 (brutto)
= 0,735 x 40 = 29,40
31+48+24+32+32 = 167:5 = 33,40
62,80 pkt.
7.
9.594,00 (brutto) /30.430,20 (brutto)
= 0,315 x 40 = 12,60
12+30+38+24+28 = 132:5 = 26,40  
39,00 pkt.
8.
9.594,00 (brutto) /32.595,00 (brutto)
= 0,294 x 40 = 11,76
12+12+2+12+6 = 44:5 = 8,80
20,56 pkt.
9.
9.594,00 (brutto) /16.912,50 (brutto)
= 0,567 x 40 = 22,68
28+30+2+39+33 = 132:5 = 26,40
49,08 pkt.
10.
9.594,00 (brutto) /15.990,00 (brutto)
= 0,600 x 40 = 24,00
32+21+24+26+28 = 131:5 = 26,20
50,20 pkt.
 
 
CZĘŚĆ II
 
Nr
oferty
 
Liczba pkt. w kryterium:
CENA - 70%
Cena oferty brutto
podana w formularzu ofertowym
 
Liczba pkt. w kryterium:
KONCEPCJA SZATY GRAFICZNEJ
portalu "MUZEUM BEZ BARIER" - 30%
Ocena punktowa uzyskana w wyniku
indywidualnej oceny członków komisji
Elżbieta Skromak
Magdalena Wielgocka
Monika Kuraś
Marzena Kościółek - Tofil
Iwona Pityńska
 
RAZEM
1.
3.062,70 (brutto) /3.062,70 (brutto)
= 1,00 x 70 = 70,00
15+15+13+25+24 = 92:5 = 18,40
88,40 pkt.
2.
3.062,70 (brutto) /7.872,70 (brutto)
= 0,389 x 70 = 27,23
18+17+7+15+13 = 70:5 = 14,00
41,23 pkt.
3.
3.062,70 (brutto) /4.305,00 (brutto)
= 0,711 x 70 = 49,77
10+15+7+14+8 = 54:5 = 10,80
60,57 pkt.
4.
Oferent nie złożył oferty na CZĘŚĆ II zamówienia
5.
3.062,70 (brutto) /7.995,00 (brutto)
= 0,383 x 70 = 26,81
26+26+27+18+19 = 116:5 = 23,20
50,01 pkt.
6.
3.062,70 (brutto) /5.535,00 (brutto)
= 0,553 x 70 = 38,71
10+19+7+28+28 = 92:5 = 18,40
57,11 pkt.
7.
3.062,70 (brutto) /6.765,00 (brutto)
= 0,452 x 70 = 31,64
10+15+13+12+13 = 63:5 = 12,60
44,24 pkt.
8.
3.062,70 (brutto) /11.622,27 (brutto)
= 0,263 x 70 = 18,41
5+6+1+6+6 = 24:5 = 4,80
23,21 pkt.
9.
3.062,70 (brutto) /6.765,00 (brutto)
= 0,452 x 70 = 31,64
5+4+1+12+12 = 34:5 = 6,80
38,44 pkt.
10.
3.062,70 (brutto) /4.920,00 (brutto)
= 0,622 x 70 = 43,54
5+8+10+12+10 = 45:5 = 9,00
52,54 pkt.
 
 
IV.   Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą
W CZĘŚCI I wybrano Ofertę nr 4 złożoną przez: Paweł Kulczyński, ul. Plebiscytowa 7/5, 44-100 Gliwice
W CZĘŚCI II wybrano Ofertę nr 1 złożoną przez Firmę: Komart Usługi informatyczne, Białystok, ul. Lipowa 35 A lok. 18
 
Uzasadnienie: Najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert.  
 
V.    Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 10.05.2013 r.
 
ZAŁĄCZNIK:
 
Protokół zamówienia nr sprawy MR – AG – ZO – 018/13
(treść pełna)