Zatwierdzony: 2013.04.30. 11:18:39 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.04.30. 11:17:53 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14555

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku wydawnictw PAWEŁ ERAZMUS-RZEŹBA

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 019/13                                                                         Stalowa Wola, dnia 30.04.2013
 
 
Protokół zamówienia
(Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 17.04.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku,
katalogu, plakatu i zaproszenia i zwiastun wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
1.      Rafał Sosin, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
2.      Lech Rowiński, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
3.      Sławomir Toman, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
4.      Andrzej Kasprowicz, Usługi Komputerowe i Administracyjna Biurowe, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
5.      KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
6.      Kasia Ambroziak-Jabłońska, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
7.      Ewelina Wawrzusiszyn, ul. Wyzwolenia 157, 22-600 Rogóżno, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
8.      Anna Kasper /projektowanie wystaw/, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
9.      Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
Koncept. Biuro reklamy i promocji, Katarzyna Batko i Spółka s. c., ul. 11 Listopada 22, 27-600 Sandomierz
Cena oferty: 2.000,00 (netto), 2.460,00 (brutto)
 
Oferta nr II
Studio Graficzne Grafit, Grażyna Kasprzak, ul. Piotrkowska 1/418, 45-304 Opole
Cena oferty: 4.330,00 (netto), 5.325,90 (brutto)
 
Oferta nr III
Ewelina Wawrzusiszyn, ul. Wyzwolenia 157, 22-600 Rogóżno
Cena oferty: 2.850,00 (netto), 3.132,00 (brutto)
 
Oferta nr IV
KaVa Design Jacek Kava, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 2.800,00 (netto), 3.444,00 (brutto)
 
Oferta nr V
Jan Złotek, ul. Poniatowskiego 24/41, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 2.000,00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Nr oferty
Nazwa i adres Oferenta
Liczba pkt w kryterium
„cena za realizację całego przedmiotu zamówienia”  60%
Liczba pkt w kryterium
„koncepcja graficzna przedłożona
 przez Oferenta” 40%”
Razem
Łączna ilość punktów
1.
Koncept.
Biuro reklamy i promocji
Katarzyna Batko i Spółka s. c.
ul. 11 Listopada 22
27-600 Sandomierz
2.000, 00 (brutto) / 2.460,00 (brutto)
 = 0,813 x 60 = 48,78
 
20,00
68,78
2.
 Studio Graficzne Grafit
Grażyna Kasprzak
 45-304 Opole
ul. Piotrkowska 1/418
 
2.000, 00 (brutto) / 5.325,90 (brutto)
 = 0,375 x 60 = 22,53
 
30,00
52,53
3.
Ewelina Wawrzusiszyn
ul. Wyzwolenia 157
22-600 Rogóżno
 
2.000, 00 (brutto) / 3.132,00 (brutto)
 = 0,638 x 60 = 38,31
 
30,00
68,31
4.
KaVa Design
Jacek Kava
ul. Ofiar Katynia 57
37-450 Stalowa Wola
2.000, 00 (brutto) / 3.444,00 (brutto)
 = 0,580 x 60 = 34,84
 
40,00
74,80
5.
Jan Złotek
ul. Poniatowskiego 24/41
37-450 Stalowa Wola
 
2.000, 00 (brutto) / 2.000,00 (brutto)
 = 1,000 x 60 = 60,00
 
12,00
72,00
 
IV. Punktacja koncepcji szaty graficznej katalogu przeprowadzona przez komisję składzie:
Nr oferty
Przyznana punktacja
Podpis
1
20
 
 
Magdalena Wielgocka
 
2
30
3
30
4
40
5
12
 
Nr oferty
Przyznana punktacja
Podpis
1
20
Edyta Lisek - Lubaś
 
2
30
3
30
4
40
5
12
 
Nr oferty
Przyznana punktacja
Podpis
1
20
Iwona Pityńska
 
2
30
3
30
4
40
5
12
 
V. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
KaVa Design, Jacek Kava, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola
 
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz oceny przyznanej za koncepcję szaty graficznej katalogu.
 
VI. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
 
Umowa zostanie zawarta w dniu 30.04.2013 r. z firmą: KaVa Design
 
 
 
 
 
                                                                                                     Dyrektor Muzeum Regionalnego
                                                                                                                       w Stalowej