Zatwierdzony: 2013.04.25. 9:15:11 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.04.25. 9:09:36 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/660/dokumenty/?artykul_id=14551

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent ds. obsługi klienta

Pozytywna informacja o wyniku naboru

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

referent ds. obsługi klienta

 

 

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli informuje, że w wyniku naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Halina Sobol .

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Halina Sobol spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu na ww. stanowisko. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień merytorycznych i praktycznych niezbędnych do pracy na ww. stanowisku , a tym samym uzyskała największą ilość punktów.

 

 

Stalowa Wola 25.04.2013 r.

 

 

 

 

                                                                                               Lucyna Mizera

 

                                                                                                       Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli