Zatwierdzony: 2013.06.11. 15:10:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.11. 15:10:11 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/660/dokumenty/?artykul_id=14550

Informacja o wyniku naboru na stanowisko koordynatora merytorycznego projektu ze strony ukraińskiej


Zobacz dokument >>>