Zatwierdzony: 2004.05.07. 18:12:00 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.05.07. 16:20:20 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=1454

Ogłoszenie o wyborze oferty - nr sprawy 013/MR/03/A/II

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola informuje, że w  przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli wybrano ofertę nr 2 złożoną przez „Wash Serwis – Artur Szczupak i S-ka, Stalowa Wola”,  cena  ofertowa 5.400,00 zł + VAT 22 %, tj. łącznie  (brutto) 6.588,00 zł, uznając ją za najkorzystniejszą.