Zatwierdzony: 2013.04.16. 11:00:45 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.04.16. 10:59:52 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14527

Unieważnienie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-013/13

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o nr sprawy MR – AG – ZO – 013/13
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, na zadania pn.:
 
Zaprojektowanie i wykonanie:
1. Portalu internetowego „Muzeum bez barier” w języku polskim i ukraińskim w ramach projektu „KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
(CZEŚĆ I)
 
2. Witryny promocyjnej restauracji ART CAFE przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
w języku polskim
(CZĘSĆ II)
 
Powodem unieważnienia postępowania są wnioski Oferentów o niejednoznacznych zapisach specyfikacji zamówienia, mogących mieć wpływ na konstrukcję ofert oraz wynik postępowania.
 
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający niezwłocznie ogłosi kolejne zapytanie ofertowe uwzględniające zmiany specyfikacji oraz wnioski Oferentów.    
 
 
ZAŁĄCZNIK
Unieważnienie zapytania ofertowego