Zatwierdzony: 2013.04.15. 8:59:14 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.04.15. 8:58:40 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14522

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego, dot. Pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014

MR–AG–ZO–012/13                                                                                     
 
INFORMACJA
o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 5.03.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.: Pielęgnacja zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013 - 2014 (dotyczy ZAPYTANIA NR II, ponowionego).
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. Z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu.
 
I. Nazwy i adresy (w tym poczty elektronicznej) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1. Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni, Maria Herecka Kużdżał, ul. Skoczyńskiego 10, 37-450 Stalowa Wola, zubiksw@wp.pl
2. Zakład Usług i Produkcji Ogrodniczej Zieleń" Sp. z o.o., ul. Skoczyńskiego 28, 37-450 Stalowa Wola, zielen@stalowawola.pl
3. P.H.U.P. „Maciejak” s. c., Ewa Maciejak, Leszek Maciejak, ul. Okulickiego - Hala Targowa, 37-450 Stalowa Wola, Ogród Brandwica, 37-455 Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 211 A
4. Gardenik Sp. z o.o., Rzeszowska 95, 37-400 Nisko, biuro@gardenik.pl
5. Krea. Pliszka R., 37-400 Zarzecze, ul. Wiśniowa 9a, woj. podkarpackie biuro@kreacjazieleni.pl
6. Natura. Centrum ogrodnicze, 37-400 Nisko, ul. Wolności 40, e-mail: kozarskak@wp.pl
7. Ogrody Agnieszki, 37-450 Stalowa Wola, ul. Jaśminowa 6, e-mail: ogrodyagnieszki@interia.pl
8. T & M Sunflowers. Ogrody, 37-450 Stalowa Wola, ul. Żeromskiego 1, e-mail: tmsunflowers@op.pl
 
Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
P.H.U.P. „Maciejak” s. c., Ewa Maciejak, Leszek Maciejak, ul. Okulickiego - Hala Targowa, 37-450 Stalowa Wola
Ogród Brandwica, 37-455 Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 211 A
 
§  w 2013         28.367,92 zł (netto) + VAT 23%, 34.892,54 (brutto)
§  w 2014         28.367,92 zł (netto) + VAT 23%, 34.892,54 (brutto)
 
Rozliczenie prac utrzymania zieleni następowało będzie 8 razy w skali roku kalendarzowego, za następujące miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, z czego wynagrodzenie w ww. okresie w skali miesiąca wyniesie 3.545,99 zł (netto), w tym:
 
za posesję Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1
§  netto 3.200,00 zł
 
za posesję budynków byłego Sądu Rejonowego, przy ul. Rozwadowskiej 12
§  netto 345,99 zł
 
Oferta nr II
EKOTON - Zieleń i budownictwo Tadeusz Tabor, Alfredówka 172, 39-460 Nowa Dęba
 
§  w 2013         73.800,00 zł (netto) + VAT 8 %, 79.704,00 (brutto)
§  w 2014         73.800,00 zł (netto) + VAT 8 %, 79.704,00 (brutto)
 
Rozliczenie prac utrzymania zieleni następowało będzie 8 razy w skali roku kalendarzowego, za następujące miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, z czego wynagrodzenie w ww. okresie w skali miesiąca wyniesie 9.255,00 zł (netto), w tym:
 
za posesję Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1
§  netto 8.725,00 zł
za posesję budynków byłego Sądu Rejonowego, przy ul. Rozwadowskiej 12
§  netto 500,00 zł
 
Oferta nr III 
Centrum Ogrodnicze NATURA Katarzyna Kozarska, ul. Wolności 40, 37-400 Nisko
 
§  w 2013         21.600,00 zł (netto) + VAT 23%, 26.568,00 (brutto)
§  w 2014         21.600,00 zł (netto) + VAT 23%, 26.568,00 (brutto)
 
Rozliczenie prac utrzymania zieleni następowało będzie 8 razy w skali roku kalendarzowego, za następujące miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, z czego wynagrodzenie w ww. okresie w skali miesiąca wyniesie 1.800,00 zł (netto), w tym:
 
za posesję Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1
§  netto 1.400,00 zł
za posesję budynków byłego Sądu Rejonowego, przy ul. Rozwadowskiej 12
§  netto 400,00 zł
 
OFERTA ODRZUCONA - BRAK WYKAZU DOŚWIADCZENIA, BŁĘDNIE OBLICZONA CENA
 
Oferta nr IV  
Exotica Tomasz Kowalski, ul. Żapniowska 6, 28-230 Połaniec
 
§  w 2013         74.000,00 zł (netto) + VAT 23%, 91.020,00 (brutto)
§  w 2014         74.000,00 zł (netto) + VAT 23%, 91.020,00 (brutto)
 
Rozliczenie prac utrzymania zieleni następowało będzie 8 razy w skali roku kalendarzowego, za następujące miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, z czego wynagrodzenie w ww. okresie w skali miesiąca wyniesie 9.250,00 zł (netto), w tym:
 
za posesję Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1
§  netto 7.650,00 zł
za posesję budynków byłego Sądu Rejonowego, przy ul. Rozwadowskiej 12
§  netto 1.600,00 zł
 
OFERTA ODRZUCONA - BRAK WYKAZU DOŚWIADCZENIA
 
III. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
 
OFERTA NR I
P.H.U.P. „Maciejak” s. c., Ewa Maciejak, Leszek Maciejak, ul. Okulickiego - Hala Targowa, 37-450 Stalowa Wola
Ogród Brandwica, 37-455 Rzeczyca Długa, Rzeczyca Długa 211 A
UZASADNIENIE: Jedyna ważna oferta, spełniająca wymagania Zamawiającego.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem ofertowym i za złożenie oferty.