Zatwierdzony: 2013.04.02. 17:52:32 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.04.02. 17:51:15 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14514

Informacja o wyniku zapytania ofertowego, dot. zad. o nr sprawy MR-AG-ZO-016/13

MR – AG – ZO–016/13                                                                                                 Stalowa Wola, dnia 2/04/2013 r.
 
 
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA
Informacja o wyniku zapytania ofertowego
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.03.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na wykonanie zadania pn.:
 
„Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby
wystawy plenerowej pt. „Latarnia Wschodu - fotografie Yohann Lepage”
oraz na potrzeby wystawy „COP dla przyszłości”
 
Muzeum Regionalne w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jw.:
 
I.      Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
1.    Agencja Reklamy ALLMAX, ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów, e-mail: allmax@allmax.com.pl
2.    FreshPrint, ul. Piaskowa 15, 20-413 Lublin, e-mail: biuro@freshprint.pl
3.    MaxFormat. Centrum Druku Cyfrowego, Al. Racławickie 34a, 20-043 Lublin, e-mail: biuro@maxformat.com.pl
4.    ARBOOR, ul. Długa 5, 20-346 Lublin, e-mail: mail@arboor.com.pl
5.    Studio Reklamy & Drukarnia DRUKGRAF, ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: info@drukgraf.pl
6.    STORKS Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 2, 39-400 Tarnobrzeg, e-mail: biuro@storks.com.pl
7.    MULTIKOLOR, Al. Jana Pawła II 43, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: wojtek@multikolor.com.pl
 
Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II.    Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
MULTIKOLOR, Al. Jana Pawła II 43, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 18.900,00 zł (netto), 23.247,00 zł (brutto)
 
Oferta nr II
Firma Reklamowa PLACARD s. c., ul. Warszawska 40, 35-205 Rzeszów
Cena oferty: 22.690,00 zł (netto), 27.908,70 zł (brutto)
 
Oferta nr III
Agencja Reklamy ALLMAX, ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów
Cena oferty: 23.260,00 zł (netto), 28.609,80 zł (brutto)
 
Oferta nr IV
P.P.H.U. Janusz Ciosek, WIELKAREKLAMA, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń
Cena oferty: 16.900,00 zł (netto), 20.787,00 zł (brutto)
 
Oferta nr V
MEDIA LIGHT Jacek Majski, ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin
Cena oferty: 16.743,37 zł (netto), 20.594,34 zł (brutto)
 
III.  Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
P.P.H.U. Janusz Ciosek, WIELKAREKLAMA, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń
 
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i jakości.
 
IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
LP.
KRYTERIUM I
Cena za realizację całego
przedmiotu zamówienia
80 %
KRYTERIUM I
Jakość próbki wydruku wielkoformatowego
20 %
 
SUMA
 
1.
20.594,34 zł (brutto) /23.247,00 zł (brutto)
= 0,88 x 80 = 70,40 pkt
20 pkt
90,40 pkt
2.
20.594,34 zł (brutto) /27.908,70 zł (brutto)
= 0,73 x 80 = 58,40 pkt
15 pkt
73,40 pkt
3.
20.594,34 zł (brutto) /28.609,80 zł (brutto)
= 0,71 x 80 = 56,80 pkt
10 pkt
66,80 pkt
4.
20.594,34 zł (brutto) /20.787,00 zł (brutto)
= 0,99 x 80 = 79,20 pkt
20 pkt
99,20 pkt
5.
20.594,34 zł (brutto) /20.594,34 zł (brutto)
= 1,00 x 80 = 80,00 pkt
5 pkt
85,00 pkt
 
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa zostanie zawarta w dniu 4.04.2013 r. z firmą: P.P.H.U. WIELKAREKLAMA, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń