Zatwierdzony: 2013.03.23. 13:30:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.23. 13:30:23 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/614/dokumenty/?artykul_id=14506

Negatywna informacja o wyniku naboru na stanowisko KOORDYNATOR FINANSOWY

Negatywna informacja o wyniku naboru
 
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO
KOORDYNATOR FINANSOWY
 
 
do projektu ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli informuje, że na w/w stanowisko nie wpłynęła żadna oferta.
 
 
Stalowa Wola, 23.03.2013 r.