Zatwierdzony: 2013.03.22. 12:59:16 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.22. 12:58:45 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14504

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na: ROBOTY DODATKOWE do zad. pn.: Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskie

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: ROBOTY DODATKOWE do zad. pn.: Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 - ETAP II, nr sprawy: MR-AG-3121-001A/13.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 25.02.2013 r. zawarto umowę na ROBOTY DODATKOWE do zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania 3 pokoi hotelowych na salę edukacyjną i szkoleniową w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 - ETAP II” z Firmą ANIFA Anna Bąk, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustaliły wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożonym kosztorysem ofertowym, na kwotę: 5.512,41 (netto) + 23 % VAT, tj. łącznie cena 6.780,26 (brutto).
Postępowanie prowadzone było na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 i nr 161 poz. 1078 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do SIWZ o nr sprawy MR-AG-3121-001/13 i umowy nr 001/2013/PZP
 
Załącznik:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Portal UZP Nr ogłoszenia 43619 - 2013