Zatwierdzony: 2013.03.10. 20:06:22 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.10. 20:05:40 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14483

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy: MR-AG-ZO-010/13

Nr sprawy: MR-AG-ZO-010/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 8.03.2013
 
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 20.02.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku, katalogu, plakatu i zaproszenia wystawy Sport w II RP.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
 
1.      KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
2.      Rafał Sosin, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
3.      Lech Rowiński, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
4.      Sławomir Toman, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
5.      Andrzej Kasprowicz, Usługi Komputerowe i Administracyjna Biurowe, Al. Prymasa Tysiąclecia 91/13, 01-242 Warszawa, zapytanie wysłane drogą elektroniczną
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 2.991, 87 (netto), 3.680,00 (brutto)
 
Oferta nr II
Beton/ozo Marta Rowińska, ul. Markowskiego 12, 05-500 Piaseczno
Cena oferty: 3.500, 00 (netto), 4.305,00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Lp.
Nr
oferty
KRYTERIUM I
CENA (60%)
KRYTERIUM II
KONCEPCJA GRAFICZNA (40 %)
Łączna ilość
punktów:
1
I
3.680,00 (brutto) / 3.680,00 (brutto)
= 1,00 x 60 = 60,00 pkt
40,00 pkt
100,00
2
II
3.680,00 / 4.305,00 (brutto)
= 0,85 x 60 = 51,00 pkt
 
40,00 pkt
 
91,00
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą: KAVA design
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz oceny przyznanej za koncepcję szaty graficznej katalogu.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 11.03.2013 r. z firmą: KAVA design, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola