Zatwierdzony: 2013.03.06. 18:35:17 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.06. 18:34:43 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14479

Ogoszenie wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy: MR-AG-ZO-008/13, dot.: Wykonania projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt. SPORT W II RP

Nr sprawy: MR-AG-ZO-008/13                                                                            
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 20.02.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt. „Sport w II RP” w budynku Galerii Warsztat przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1. Anna_Kasper/PROJEKTOWANIE WYSTAW, 00-681 Warszawa, ul. Hoza 5, info@projektowaniewystaw.com
2. ASC STUDIO Anna Skołżyńska Cieciera, Roszczep 20, 05-205 Klembów
3. Ewelina Wawrzusiszyn, ul. Wyzwolenia 157, Rogóżno, 22-600 Tomaszów Lubelski, ewawrzusiszyn@gmail.com
4. IMAGINGA Studio Magdalena Poprawska, ul. Kątowa 11/4, 31-404 Kraków, poprawska@gmail.com, inga.olszanska@gmail.com
5. MAKSA Sp. z o. o., Stary Gózd 46, 26-806 Stara Błotnica, k.lang@maksa.pl
 
Zapytanie ofertowe opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
ASC STUDIO Anna Skołżyńska Cieciera, Roszczep 20, 05-205 Klembów
Cena oferty: 20.000, 00 (netto), 24.600,00 (brutto)
 
Oferta nr II
Ewelina Wawrzusiszyn, ul. Wyzwolenia 157, Rogóżno, 22-600 Tomaszów Lubelski
Cena oferty: 5.284, 55 (netto), 6.500,00 (brutto)
 
Oferta nr III
IMAGINGA Studio Magdalena Poprawska, ul. Kątowa 11/4, 31-404 Kraków
Cena oferty: 7.800, 00 (netto), 9.594,00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
Lp.
Nr
oferty
KRYTERIUM I
CENA (70%)
KRYTERIUM II
KONCEPCJA GRAFICZNA (30 %)
Łączna ilość
punktów:
1
I
6.500,00 (brutto) / 24.600,00 (brutto)
= 0,264 x 70 = 18,20 pkt
20,00 pkt
38,20
2
II
6.500,00 (brutto) / 6.500,00 (brutto)
= 1,00 x 70 = 70,00 pkt
 
10,00 pkt
 
80,00
3
III
6.500,00 (brutto) / 9.594,00 (brutto)
= 0,67 x 70 = 46,90 pkt
 
40,00 pkt
 
86,90
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
IMAGINGA Studio Magdalena Poprawska, ul. Kątowa 11/4, 31-404 Kraków
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz koncepcji aranżacji wystawy.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 8.03.2013 r. z firmą: IMAGINGA Studio Magdalena Poprawska