Zatwierdzony: 2013.03.06. 18:00:11 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.03.06. 17:59:01 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14478

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zad pn.: PRZEPROWADZENIE EWALUACJI PROJEKTU pn. MUZEA BEZ BARIER

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 21.02.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.: PRZEPROWADZENIE EWALUACJI PROJEKTU pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I.      Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm, które telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1.    PBS Spółka z o.o. ul. Junaków 2, 81-812 Sopot, kontakt@pbs.pl
2.    PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych w Lublinie, kontakt@plbs.pl
3.    EU-Consult Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, info@eu-consult.pl
4.    ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, office@arc.com.pl
5.    BioStat, 44-206 Rybnik,, ul. Kowalczyka 17, biostat@biostat.com.pl
 
6.    Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II.    Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki
ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża
Cena oferty: 15.900,00 zł (netto), 15.900,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 11 realizacji
 
Oferta nr II
Paweł Walawender, ul. Chmielna 69, 35-317 Rzeszów
Cena oferty: 13.000,00 zł (netto), 14.170,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 20 realizacji
 
Oferta nr III
Dorota Kwiecińska, ul. Amerykańska 2, 32-087 Zielonki
Cena oferty: 5.200,00 zł (netto), 5.200,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 2 realizacje
 
Oferta nr IV
Konsorcjum Firm:
RSTAT Rafał Piszczek, ul. Kościuszki 32/34 c4, 44-200 Rybnik
BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. j., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
Cena oferty: 8.900,00 zł (netto), 8.900,00 zł (brutto), DOŚWIADCZENIE: 119 realizacje
 
III.  Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Lp.
Nr
oferty
CENA
(80%)
DOŚWIADCZENIE
(20%)
Łączna ilość
punktów
1
I
5.200 (brutto) / 15.900,00 zł (brutto)
= 0,32 x 80 = 25,60 pkt
11 realizacji
11x20=220/119=1,84
1,84 pkt
 
27,44
2
II
5.200 (brutto) / 14.170,00 zł (brutto)
= 0,36 x 80 = 28,80 pkt
20 realizacji
20x20=400/119=3,36
3,36 pkt
 
32,16
3
III
5.200 (brutto) / 5.200,00 zł (brutto)
= 1,00 x 80 = 80,00 pkt
2 realizacjie
2x20=40/119=0,33
0,33 pkt
 
80,33
4
IV
5.200 (brutto) / 8.900,00 zł (brutto)
= 0,58 x 80 = 46,40 pkt
119 realizacji
119x20=2380/119=20,00
20,00 pkt
 
66,40
 
 
IV.   Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą
 
Wybrano Ofertę nr III złożoną przez: Dorota Kwiecińska, ul. Amerykańska 2, 32-087 Zielonki
Uzasadnienie: Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
Wykonawca spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego.
 
V.     Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
 
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 12.03.2013 r.