Zatwierdzony: 2013.02.28. 15:49:37 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.02.28. 15:49:14 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14475

Zapytanie ofertowe na OPRACOWANIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO I DYSTRYBUCJA ANKIET DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, nr sprawy MR-AG-ZO-011-2013

MR–AG–ZO–011/13                                                             Stalowa Wola, dnia 28.02.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
 
 
OPRACOWANIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO I DYSTRYBUCJA ANKIET DROGĄ ELEKTRONICZNĄ pt.: „Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
 
I.   Dane Zamawiającego
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, tel. 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Lucyna Mizera, e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II. Przedmiot zamówienia
 
Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę opracowania badania socjologicznego oraz dystrybucji ankiet drogą elektroniczną - pt.: „Diagnoza stanu dostępności architekto-nicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych”.
 
Głównym celem jest zbadanie potencjału polskich i ukraińskich muzeów w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Realizacja badań powinna przebiegać w dwóch etapach:
I.  Badanie polskich muzeów (929) oraz ukraińskich muzeów (468) - diagnoza przed rozpoczęciem cyklu szkoleń (stan obecnej kondycji muzeów,
II. Badanie polskich i ukraińskich muzeów (57) - diagnoza po zakończeniu realizacji szkoleń
 
Przeprowadzenie badania socjologicznego (dystrybucja ankiet drogą elektroniczną)  jest po stronie  Wykonawcy.
 
Elektroniczną bazę adresową polskich i ukraińskich muzeów Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.
 
Dystrybucja ankiet drogą tradycyjną do muzeów nie posiadających adresów poczty elektronicznej jest po stronie Zamawiającego.
 
Wykonanie badania socjologicznego projektu w okresie od dnia podpisania umowy do 31 listopada 2014 r.
 
 
III. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert
 
Wnioskodawcy składają oferty (formularz zgłoszeniowy oraz dokumentację potwierdzającą wymagania kwalifikacyjne) w terminie do 6.03.2013 r. do godz. 12.00.
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do MR) nie będą brane pod uwagę.
 
 
ZAŁĄCZNIK
 
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-3121-ZO-011/13 z wymaganymi załącznikami