Zatwierdzony: 2013.02.25. 13:35:43 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.02.25. 13:34:41 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14470

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego aranżacji wystawy czasowej SPORT W II RP, nr sprawy MR-AG-ZO-008-13

MR – AG – ZO – 008/13                                                                                  
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej
pt. „Sport w II RP” w budynku Galerii Warsztat przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
Joanna Wójcik, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
1. Przedmiot zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie projektu wykonawczego - technicznego i graficznego aranżacji ekspozycji czasowej pt. „Sport w II RP”. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
1.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Wystawa będzie mieścić się w przestrzeni wystawienniczej wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, ul. Hutnicza 17, tzw. GALERIA WARSZTAT. Powierzchnia przeznaczona na wystawę wynosi 180 m2, 6 m (szerokość) 30 m (długość) wg załączonego rysunku.
A. Projekt rozwiązań wystawienniczych i scenograficznych, a w szczególności:
Ø    koncepcję rozwiązań aranżacyjnych, w oparciu o propozycje scenariuszowe wystawy ze wstępnym wykazem zabytków oraz ich fotografii,
Ø    koncepcję rozwiązań aranżacyjnych w oparciu o plan architektoniczny Galerii Warsztat,
Ø    wykonanie wizualizacji w wersji elektronicznej oraz szkiców proponowanych rozwiązań aranżacyjnych,
Ø    przedstawienie sugestii odnośnie projektu gablot, uwzględniające bezpieczeństwo eksponowanych w nich zabytków,
Ø    oprócz wykonania nowych, Zamawiający wymaga wykorzystania gablot/kubików będących w posiadaniu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
B.     Projekt techniczny - wykonawczy aranżacji ekspozycji zawierający:
Projekt aranżacji ekspozycji czasowej z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych funkcji (wystawienniczych, komunikacyjnych, oświetleniowych, multimedialnych itd.), w szczególności zawierający:
 
Ø  opracowanie rysunkowe i opisowe rozwiązań przestrzennych, plastycznych i  technicznych dotyczące wykonania poszczególnych elementów wystawienniczych,
Ø  projekt aranżacji ścian, podłóg,
Ø  projekt oświetlenia wystawy - rozmieszczenie oświetlenia, jego rodzaju ze wskazaniem typu zastosowanych opraw oświetleniowych,
Ø  projekt nagłośnienia i rozwiązań multimedialnych wystawy, rozmieszczenie poszczególnych elementów,
Ø  szczegółowe rysunki techniczne poszczególnych elementów w formacie A3,
Ø  wskazanie materiałów, urządzeń oraz elementów wykończeniowych z opisem technologii wykonania,
Ø  wykonanie kosztorysu wyposażenia i aranżacji ekspozycji czasowej,
Ø  dostarczenie wersji elektronicznej materiału na płycie CD/DVD oraz w wersji drukowanej,
 
C.     Projekt elementów graficznych wchodzących w skład ekspozycji – bez kosztów produkcji (druku wielkoformatowego, itp.)
a)     projekt szaty graficznej wystawy,
b)     skład graficzny, przygotowanie plików produkcyjnych do drukarni wielkoformatowej,
c)      projekt rozmieszczenia plansz z wydrukami wielkoformatowymi,
 
D.     Nadzór autorski
Zamawiający przewiduje nadzór autorski podczas montażu wystawy w terminie 8 - 12 kwietnia 2013 r.
 
Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert:
 
Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz WSTĘPNĄ KONCEPCJĘ (SZKIC) WYSTAWY pt. „Sport w II RP”. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty fax-em na nr 15 844 85 57 lub drogą elektroniczną: mmlynarski@stalowawola.pl  oraz  jwojcik@muzeum.stalowawola.pl
pod warunkiem niezwłocznego doręczenia oferty na piśmie.
 
Termin składania ofert: 28.02.2013 r. godz. 12.00.
 
ZAŁĄCZNIKI
 
ZAPYTANIE OFERTOWE z wymaganymi załącznikami
 
SCENARIUSZ WYSTAWY SPORT W II RP
 
FOTOGRAFIE SALI EKSPOZYCYJNEJ