Zatwierdzony: 2013.02.20. 11:36:50 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.02.20. 11:35:40 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/614/dokumenty/?artykul_id=14468

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA: Koordynator Finansowy Projektu, Koordynator Merytoryczny

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:
Koordynator Finansowy Projektu, Koordynator Merytoryczny
 
 
Stalowa Wola 20.02.2013
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza informacje o naborze na niżej wymienione stanowiska na potrzeby realizacji projektu MUZEA BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego.
 
 
1. KOORDYNATOR FINANSOWY PROJEKTU
Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie  koordynatora finansowego projektu pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
 
OGŁOSZENIE SZCZEGÓŁOWE: Koordynator Finansowy Projektu
Ogłoszenie w wersji edytowalnej
 
 
2. KOORDYNATOR FINANSOWY PROJEKTU
Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora merytorycznego ze strony polskiej projektu pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego  ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
 
OGŁOSZENIE SZCZEGÓŁOWE: Koordynator Merytoryczny
Ogłoszenie w wersji edytowalnej