Zatwierdzony: 2013.02.04. 15:47:11 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.02.04. 15:46:46 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/614/dokumenty/?artykul_id=14452

OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko: Kierownik Projektu, Koordynator Finansowy Projektu, Koordynator Merytoryczny

Stalowa Wola 04.02.2012
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza informacje o naborze na niżej wymienione stanowiska na potrzeby realizacji projektu  MUZEA BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego.
 
 
1. Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie kierownika projektu pn. MUZEA BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
OGŁOSZENIE SZCZEGÓŁOWE: Kierownik Projektu
FORMULARZ do druku
 
 
 
 
2. Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie  koordynatora finansowego projektu pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
OGŁOSZENIE SZCZEGÓŁOWE: Koordynator Finansowy Projektu
FORMULARZ do druku
 
 
 
3. Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora merytorycznego ze strony polskiej projektu pn. „Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, dofinansowanego  ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
OGŁOSZENIE SZCZEGÓŁOWE: Koordynator merytoryczny
FORMULARZ do druku