Zatwierdzony: 2013.02.12. 10:57:18 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.02.12. 10:51:46 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/614/dokumenty/?artykul_id=14450

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy referent ds. organizacji i informacji


ZOBACZ DOKUMENT PDF >>>