Zatwierdzony: 2013.02.12. 10:57:18 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.02.12. 10:56:14 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/614/dokumenty/?artykul_id=14449

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Kierownik Projektu


ZOBACZ DOKUMENT PDF >>>