Zatwierdzony: 2012.12.31. 10:47:27 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.12.31. 10:29:45 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14423

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Utrzymanie czystości w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014 r.

Stalowa Wola, dnia 31/12/2012 r.
 
INFORMACJA
o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 13.12.2012 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.: Utrzymanie czystości w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014 r. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. Z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu jw.
 
I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe:
1.    Spółdzielnia Inwalidów ZRYWPOL, ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola
2.    PROMETEUSZ, Spółka z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Popiełuszki 6, 37-450 Stalowa Wola
3.    WASH Serwis Dorota i Artur Szczupak Spółka Jawna., Al. J.P. II 18B, 37-450 Stalowa Wola
4.    CLEAN24 Dariusz Bogusław Szmit, ul. Poniatowskiego 63/31, 37-450 Stalowa Wola
 
II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
WASH Serwis Dorota i Artur Szczupak Spółka Jawna, Al. J.P. II 18B, 37-450 Stalowa Wola      
 
A. Za utrzymanie czystości w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1,
Teren wewnętrzny - serwis codzienny /w skali miesiąca: 1600,00 (netto), 1.968,00 (brutto)
Teren zewnętrzny - serwis codzienny /w skali miesiąca: 300,00 (netto), 369,00 (brutto)
 
B. Za utrzymanie czystości na wystawie COP dla przyszłości, GALERIA WARSZTAT, ul. Hutnicza 17
Teren wewnętrzny - serwis codzienny /w skali miesiąca: 400,00 (netto), 492,00 (brutto)
Teren zewnętrzny - serwis codzienny /w skali miesiąca: 200,00 (netto), 246,00 (brutto)
 
C. Za utrzymanie czystości na posesji przy ul. Rozwadowskiej 12
Teren zewnętrzny (z uwzględnieniem codziennego odśnieżania w przypadku opadów) / w skali miesiąca:
500,00 (netto), 615,00 (brutto)
 
D. Za utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych przy ul. Wyszyńskiego 12 oraz przy ul. Rozwadowskiej 12
Stawka roboczo-godziny - teren wewnętrzny: 30,00 (netto), 36,90 (brutto)
Stawka roboczo-godziny - teren zewnętrzny: 30,00 (netto), 36,90 (brutto)
 
Oferta nr II
Spółdzielnia Inwalidów ZRYWPOL, ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola
 
A. Za utrzymanie czystości w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1,
Teren wewnętrzny - serwis codzienny /w skali miesiąca: 1.500,00 (netto), 1.845,00 (brutto)
Teren zewnętrzny - serwis codzienny /w skali miesiąca: 160,00 (netto), 172,80 (brutto)
 
B. Za utrzymanie czystości na wystawie COP dla przyszłości, GALERIA WARSZTAT, ul. Hutnicza 17
Teren wewnętrzny - serwis codzienny /w skali miesiąca: 290,00 (netto), 356,70 (brutto)
Teren zewnętrzny - serwis codzienny /w skali miesiąca: 50,00 (netto), 54,00 (brutto)
 
C. Za utrzymanie czystości na posesji przy ul. Rozwadowskiej 12
Teren zewnętrzny (z uwzględnieniem codziennego odśnieżania w przypadku opadów) / w skali miesiąca:
50,00 (netto), 54,00 (brutto)
 
D. Za utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych przy ul. Wyszyńskiego 12 oraz przy ul. Rozwadowskiej 12
Stawka roboczo-godziny - teren wewnętrzny: 20,00 (netto), 24,60 (brutto)
Stawka roboczo-godziny - teren zewnętrzny: 20,00 (netto), 21,60 (brutto)
 
Oferta nr III
PROMETEUSZ, Spółka z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Popiełuszki 6, 37-450 Stalowa Wola
 
A. Za utrzymanie czystości w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1,
Teren wewnętrzny - serwis codzienny /w skali miesiąca: 500,00 (netto), 615,00 (brutto)
Teren zewnętrzny - serwis codzienny /w skali miesiąca: 900,00 (netto), 972,80 (brutto)
 
B. Za utrzymanie czystości na wystawie COP dla przyszłości, GALERIA WARSZTAT, ul. Hutnicza 17
Teren wewnętrzny - serwis codzienny /w skali miesiąca: 150,00 (netto), 184,50 (brutto)
Teren zewnętrzny - serwis codzienny /w skali miesiąca: 150,00 (netto), 162,00 (brutto)
 
C. Za utrzymanie czystości na posesji przy ul. Rozwadowskiej 12
Teren zewnętrzny (z uwzględnieniem codziennego odśnieżania w przypadku opadów) / w skali miesiąca:
300,00 (netto), 324,00 (brutto)
 
D. Za utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych przy ul. Wyszyńskiego 12 oraz przy ul. Rozwadowskiej 12
Stawka roboczo-godziny - teren wewnętrzny: 7,00 (netto), 7,61 (brutto)
Stawka roboczo-godziny - teren zewnętrzny: 7,00 (netto), 7,56 (brutto)
 
III. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
OFERTA NR III PROMETEUSZ, Spółka z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Popiełuszki 6, 37-450 Stalowa Wola
Uzasadnienie: Najniższa cena.
 
IV. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
 
 
Lp.
 
 
Nr oferty
Kryterium 1
Kryterium 2
Kryterium 3
Kryterium 4
Łączna ilość punktów
1
I
54,33
4,70
0,44
1,03
60,49
2
II
62,92
8,44
5,00
1,64
78,00
3
III
80,00
10,00
0,83
5,00
95,83
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, nie wcześniej niż w dniu 2 stycznia 2013 r. w siedzibie Zamawiającego.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem ofertowym i za złożenie oferty.