Zatwierdzony: 2012.12.28. 15:54:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.12.28. 15:54:12 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14422

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12 na potrzeby Muzeum Regionalnego

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 28.12.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo kosztorysowej modernizacji i zmiany układu funkcjonalnego budynków byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12 na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” z Firmą Arkon Atelier Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdańsk. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

 

Załącznik:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Portal UZP

Numer ogłoszenia: 531854 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012