Zatwierdzony: 2012.08.02. 16:06:07 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.08.02. 16:05:23 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14313

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne polegające na dodruku katalogów, albumów oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR-AG-3121-006-12

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne polegające na dodruku katalogów, albumów oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR-AG-3121-006/12.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 1.08.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn. „Usługi poligraficzne polegające na dodruku katalogów, albumów oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli” z Drukarnią PASAŻ, Spółka z o. o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).
 
Załącznik:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Numer ogłoszenia: 167311 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012