Zatwierdzony: 2012.03.29. 18:16:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.03.29. 18:14:39 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14219

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w I i II kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR-AG-3121-004/12

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w I i II kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Nr sprawy: MR-AG-3121-004/12.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 28.03.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn.: „Usługi poligraficzne w I i II kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli” z Firmą Profesjadruk Sp. z o. o., ul. Wolność 7, lok. H, 01-018 Warszawa. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia 72763 - 2012, data zamieszczenia: 29.02.2012