Zatwierdzony: 2012.03.12. 16:19:27 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.03.12. 15:48:35 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14207

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zad. pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 12.03.2012 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Wykonanie pomieszczeń na cele wystawiennicze w budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI, zlokalizowanej przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, z Firmą DOR-BUD, Rozalin 12, 39-460 Nowa Dęba.
 
Postępowanie prowadzone było na podstawie przetargu nieograniczonego, przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).
 
Załącznik:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Portal UZP
Numer ogłoszenia: 57263 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012