Zatwierdzony: 2012.03.08. 16:54:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.03.08. 16:51:51 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14205

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w I i II kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-004-2012

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)
na zadanie pn.:
 
Usługi poligraficzne w I i II kwartale 2012 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych do wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli I kwartale 2012 r., wg poniższego zestawienia: A) KATALOG do wystawy CO TY PLECIESZ - WYSTAWA DESIGNU, 200 egz., B) ZAPROSZENIE do wystawy CO TY PLECIESZ - WYSTAWA DESIGNU 1300 egz., 200 egz., C) PLAKAT do wystawy CO TY PLECIESZ - WYSTAWA DESIGNU, 200 egz., D) PLAKAT do projektu SZTUKOBRANIE, I kwartał 2012, 100 egz., E) ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw I-II Kw. 2012 r. 1 000 egz.) F) PLAKAT do projektu NOC MUZEÓW 2012, 100 egz., G) PLAKAT do wystaw PTAKI MORSKIE i KRAIN LODOWYCH, 200 egz., H) INFORMATOR Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ DO WYSTAW STAŁYCH, 2000 egz., I) KATALOG do WYSTAWY PRAC SŁAWOMIRA PAWELEC, 200 egz., J) ZAPROSZENIE do WYSTAWY PRACSŁAWOMIRA PAWELEC, 1300 egz., K) PLAKAT do WYSTAWY PRACSŁAWOMIRA PAWELEC, 200 egz. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Ogłoszenie opublikowane w BZP
Numer ogłoszenia: 55039 - 2012; data zamieszczenia: 08.03.2012