Zatwierdzony: 2012.02.15. 16:02:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.02.15. 16:00:09 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14187

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU ART CAFE _nr sprawy MR-AG-3121-B/2012

MR-AG -3121-B /2012                                                                         
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg na:
 
Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie Restauracji ART CAFE
 
 
Ogłoszenie dostępne jest do pobrania w poniższym załączniku: 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYNAJMIE ART CAFE
(specyfikacja oraz wymagane załączniki)
 
 
 
 
Załączniki do ogłoszenia:
Formularz oferty  (wzór umowy)
Załącznik A Powierzchnia użytkowa wynajmowanego lokalu
Załącznik B Wyposażenie lokalu ART CAFE
Załącznik C Wyposażenie ogródka kawiarnianego
Załącznik D Kalendarz imprez