Zatwierdzony: 2012.02.03. 16:36:50 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.02.03. 16:31:25 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14150

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PROCEDURZE ZAPYTANIA O CENĘ, nr sprawy ZOC-3121-001/2012

ZOC-3121-001/2012                                                                                                Stalowa Wola, dnia 3.02.2012 r.
 
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
w procedurze ZAPYTANIA O CENĘ
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 31.01.2012 r., na zadanie pn.: Usługa transportowa wystawy UNPOLISHED - YOUNG DESIGN FROM POLAND na trasie Stalowa Wola - Helsinki - Stalowa Wola, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, wybrana została oferta złożona przez Firmę F.H.U. DARTEX – TV – SAT Dariusz Chara, ul. Wojska Polskiego 16/22, 37-450 Stalowa Wola, z ceną 5.700,00 (netto) 7011,00 (brutto). Oferta Firmy F.H.U. DARTEX – TV – SAT uzyskała 100,00 pkt., w związku z czym została uznana za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie ofert oraz przyznana punktacja:

NR
OFERTY
FIRMA (NAZWA)
ORAZ ADRES OFERENTA
CENA
LICZBA PKT
 
1.
 
F. H. U. DARTEX – TV – SAT
Dariusz Chara
ul. Wojska Polskiego 16/22
37-450 Stalowa Wola
 
 
5.700,00 (netto)
7.011,00 (brutto)
 
 
 
 
100,00
 
2.
MEGA - TRANS.
Usługi Transportowe EXP-IMP
Piotr Myszka
Turbia 30, 37-416 Zbydniów
 
6.504,07 (netto)
8.000,00 (brutto)
 
 
188,00

 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 5 lutego 2012 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w zapytaniu o cenę.