Zatwierdzony: 2011.12.16. 14:14:19 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.12.16. 14:11:37 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14107

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy STEFAN NORBLIN 1892 - 1952. ARTYSTA WSZECHSTRONNY - wydanie II rozszerzone. Nr sprawy: MR-AG-3121-020/11

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy STEFAN NORBLIN 1892 - 1952. ARTYSTA WSZECHSTRONNY - wydanie II rozszerzone. Nr sprawy: MR-AG-3121-020/11

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 15.12.2011 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy STEFAN NORBLIN 1892 - 1952. ARTYSTA WSZECHSTRONNY - wydanie II rozszerzone, z Firmą LEGRA Sp. z o. o., ul. Albatrosów 10c, 30-716 Kraków. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

 

Załącznik:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Portal UZP

Numer ogłoszenia: 333857 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011