Zatwierdzony: 2011.10.05. 20:18:52 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.10.05. 20:15:46 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13961

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę poligraficzną: DRUK ALBUMU wystawy: Stefan Norblin 1892-1952. Artysta Wszechstronny.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)
na zadanie pn.:
 
Usługa poligraficzna polegająca na druku albumu do wystawy
„Stefan Norblin 1892-1952. Artysta Wszechstronny”
 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku ALBUMU do wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny, wg następującej specyfikacji: format: 240 mm x 300 mm (poziom x pion), papier: Artic The Matt lub równoważny o nie gorszych parametrach. Przez nie gorsze parametry papieru Zamawiający rozumie papier drukarski o następujących właściwościach: wolumen 1,0, nieprzezroczystość 97%, gładkość 3,5, PPS, połysk 18%, białość 120 CIE, jasność 97%), gramatura 150 g/m2. Objętość albumu: 104 strony (bez okładki), całość w pełnym kolorze (CMYK 4+4), wkład szyty, okładka twarda, oprawa pół-płócienna, folia matowa, okładka w pełnym kolorze 4+0 z wyklejką 4+0. Druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (PDF drukarski). Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt, nakład: 1000 szt. (tysiąc). Zamawiający nadaje własny numer ISBN. Termin wykonania: min. 200 egz. należy wykonać w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy i przekazania plików produkcyjnych. Pozostała część nakładu w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy i przekazania plików produkcyjnych. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 262717 - 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011
 
 
Zapraszamy do złożenia oferty w ww. przetargu.