Zatwierdzony: 2011.09.22. 9:05:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.09.22. 9:04:11 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/565/dokumenty/?artykul_id=13937

Kodeks Etyki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

TREŚĆ OGŁOSZENIA