Zatwierdzony: 2011.08.30. 14:07:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.08.30. 14:05:53 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13875

MODYFIKACJA SIWZ_ dot. transportu dzieł sztuki_ nr sprawy MR-AG-3121-014/11

W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację pkt IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, pkt. VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA oraz Załącznik nr 4 do SIWZ (Formularz ofertowy), w zam. publicznym pn.: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu dzieł sztuki wraz z wyposażeniem aranżacyjnym wystawy - dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na trasie Stalowa Wola – New Delhi (Indie) i retransportu na trasie Bombaj (Indie) – Stalowa Wola.
 
Z uwagi na modyfikację SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
 
Nowym terminem składania ofert jest: 5 września 2011 r. godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 września 2011 r. w pokoju nr 14 (I piętro) o godzinie 12.15.
 
Zamawiający zmodyfikował także Załącznik nr 4 do SIWZ (Formularz ofertowy), dostępny w załączniku.
 
 
 
 
Załączniki:
 
MODYFIKACJA SIWZ
(ze zmienionym Zał. Nr 4 do SIWZ - Formularzem ofertowym)
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
231709 - 2011 z dnia 30.08.2011