Zatwierdzony: 2011.08.17. 10:44:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.08.17. 10:34:41 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13812

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny oraz innych wystaw czasowych. Nr sprawy: MR-AG-3121-011/11

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 16.08.2011 r. zawarło umowę na zadanie pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny oraz innych wystaw czasowych z Firmą: Marlex Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie. Postępowanie prowadzone było na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).
 
 
Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:
www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
 
 
Załącznik
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA umieszczone w biuletynie UZP
Numer ogłoszenia: 220265 - 2011, data zamieszczenia: 16.08.2011