Zatwierdzony: 2011.08.05. 14:19:02 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.08.05. 14:16:04 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13791

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny. Nr sprawy: MR-AG-3121-010/11

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 3.08.2011 r. zawarło umowy na zadanie pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny
 
Zamówienie składa się z 2 części:
Część I obejmuje dostawę 3 kiosków multimedialnych naściennych (infomatów) na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny. Umowę dla części I podpisano z Firmą iMedia Joanna Sawicka, ul. Białostocka 50, 16-010 Wasilków, k/Białegostoku.
 
Część II obejmuje dostawę projektorów multimedialnych z wyposażeniem na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny. Umowę dla części II podpisano z Firmą InFast Sp. z o.o., ul. Szopena 51, 35-055 Rzeszów.
 
Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:
www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
 
Załącznik:
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Portal UZP
Numer ogłoszenia: 211839 - 2011, data zamieszczenia: 4.08.2011