Zatwierdzony: 2012.12.28. 10:58:48 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.12.28. 10:57:45 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13712

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Zakup dzieł sztuki autorstwa Stefana Norblina, nr sprawy: MR-AG-3121-009/12

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 22.10.2012 r. zawarto umowę zakupu dzieł sztuki autorstwa Stefana Norblina z The Polish Arts and Culture Foundation (PACF), z siedzibą w San Francisco, 4077 Waterhouse Road, Oakland CA 94602 (USA), na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

 

Załącznik:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Portal UZP

Numer ogłoszenia: 237879 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012