Zatwierdzony: 2011.07.01. 13:59:35 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.07.01. 13:55:40 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13688

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY. Dot. zamówienia pn.: Wykonanie PROJEKTU TECHNICZNEGO - WYKONAWCZEGO oraz GRAFICZNEGO aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892-1952) Artysta wszechstronny

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w rezultacie dokonania przez Zamawiającego i Oferenta negocjacji ceny na zadanie pn.: „Wykonanie PROJEKTU TECHNICZNEGO - WYKONAWCZEGO oraz GRAFICZNEGO aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892–1952) Artysta wszechstronny”, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp), została zawarta w dniu 28.06.2011 r. umowa z Firmą: Arwena Ewa Świder – Grobelna, ul. Powstańców 60/508, 05-091 Ząbki, NIP 554-109-62-38.
 
 
Numer ogłoszenia: 178477 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi